top of page

Lungs - ערוץ הריאות
Hand-Tai Yin

ערוץ הריאות הראשי
 

• מקורו במחמם האמצעי, באזור הבטן, • יורד כדי להתחבר למעי הגס, • חוזר כלפי מעלה כדי לעבור בפתח הלב של הבטן וחוצה את הסרעפת, • חודר לריאה, • עולה לאזור הגרון, • עובר באלכסון מטה לכיוון LU-1 שם הערוץ הוא מתגלה. • עולה חלל צלעות אחד ל- LU-2 • יורד לאורך ההיבט האנטרו-לטרלי של החלק העליון של הזרוע, לרוחב ערוצי הלב והפריקרד, אל הפוסה הקוביטלית של המרפק ב- LU-5, • עובר לאורך ההיבט האנטרו-לטרלי של האמה לקראת הסטיילואיד-פרוסס של הרדיוס, • עוקב אחר הגבול הרוחבי של העורק הרדיאלי אל פרק כף היד ב- LU-9, • חוצה את ה-thenar eminence כדי להסתיים בצד הרדיאלי של ציפורן האגודל ב-LU-11. • סעיף נפרד מהערוץ הראשי ב-LU-7, בסטיילואיד-פרוסס, ומטייל ישירות אל הצד הרדיאלי של קצה האצבע המורה, שם הוא מתחבר עם ערוץ המעי הגס ב-L.I.-1. הערוץ הראשי של הריאות מתחבר עם האיברים הבאים: קיבה, מעי גס, ריאות. ערוץ הריאות הראשי נפגש עם ערוצים אחרים בנקודות הבאות: אין.

נקודות

הסבר על הערוץ

הסבר על הנקודות

bottom of page