top of page
Lu-5

הסבר על קבוצות הנקודות

Lu 4 שומר הלבן

הסבר על שם הנקודה

מיקום:

4 צון מתחת לקפל בית השחי על קו המרידיאן. בחלק הלטרלי של הזרוע ורדיאלית לבייספס.

פעילות:

מורידה צ'י ריאות
מווסתת צ'י ודם בחזה

סימנים:

• שיעול, אסטמה, קוצר נשימה.
• כאבי לב, דפיקות לב, אי נוחות ומלאות, רצון להקיא.
• כאבים בהיבט המדיאלי של הזרוע, כתמי רוח לבנים-סגולים (pityriasis versicolor).

דיקור:

אנכי 0.5-1 צון.

פרשנות:

בקרוב

שילובים:

• כאבי לב עם קוצר נשימה: LU-4, LIV-14, DU-1, REN-22, Pc-9. • כתמי רוח סגולים-לבנים (pityriasis versicolor): LU-4 ו- LU-3
bottom of page