top of page
Lu-5

הסבר על קבוצות הנקודות

St 3 מרווח העצם הגדול

נקודת מפגש ערוץ הקיבה עם ערוץ התנועתיות היאנגי (Yang Qiao)

הסבר על שם הנקודה

מיקום:

אנכית לקו מרכז האישון, בגובה הגבול התחתון של קשת הנחיר.

פעילות:

מכבה רוח, מפוגגת נפיחות ומקלה על כאב

סימנים:

• כאבים ונפיחות של האף והלחי החיצוניים, דימום מהאף, כאב שיניים, נפיחות וכאבים בשפתיים ולחי, סטייה של הפה, סלידה מרוח
וקור בפנים ובעיניים, חסימת ראייה שטחית, דמעות מוגזמות, עווית קלוני.
• צ'י רגל", נפיחות בברך".

דיקור:

אנכי שטוח לכל כיוון 0.3-0.4 צון.

פרשנות:

שילובים:

בקרוב
bottom of page