top of page
Lu-5

הסבר על קבוצות הנקודות

St 2 ארבעת הלבנים


הסבר על שם הנקודה

מיקום:

צון מתחת למרכז האישון בשקע האינפרה אורביטלי
1/3 צון מתחת ל-1ST.

פעילות:

מכבה רוח, מפנה חום ומועילה לעיניים

סימנים:

• אדמומיות וכאב בעיניים, חסימת ראייה שטחית, טשטוש ראייה, סחרחורת חזותית, גרד בעיניים, דמעות מוגזמות, סטייה של הפה
ועין, עוויתות בעפעפיים, כאב ראש.
• תולעים בצינור המרה.

דיקור:

אנכי שטוח לכל כיוון 0.2-0.4 צון. אלכסון עליון לטרלי .

פרשנות:

בקרוב

שילובים:

בקרוב
bottom of page