top of page
Lu-5

הסבר על קבוצות הנקודות

St 4 אָסָם האדמה

נקודת מפגש של ערוצי הקיבה והמעי הגס עם ערוץ התנועתיות היאנגי (Yang Qiao) והחוצה הקדמי (Ren Mai)

הסבר על שם הנקודה

מיקום:

בקו מרכז האישון, 0.4 צון לטרלית לפינת הפה, בהמשך לקפל החיוך.

פעילות:

מסלקת רוח מהפנים
מפעילה את הערוץ ומקלה על כאב

סימנים:

• סטייה של הפה, כאבים בלחי, טריגמינל נוירלגיה, ריור, מזון ושתייה דולפים מהפה, חוסר תחושה של השפתיים והפנים, כאבי שיניים, כיווץ של שרירי הפנים, אובדן קול.
• תנועה בלתי פוסקת של גלגל העין, חוסר יכולת לסגור את העין, עוויתות בעפעפיים, גירוד בעין, טשטוש ראייה מרחוק, עיוורון לילה.
• הפרעת אטרופיה עם חוסר יכולת ללכת, נפיחות של הרגל, חוסר יכולת לאכול.

דיקור:

שטוח לכל כיוון. 0.5-1 צון.

פרשנות:

בקרוב

שילובים:

בקרוב
bottom of page