top of page
Lu-5

הסבר על קבוצות הנקודות

LI 13 חמשת המייל של הזרוע

הסבר על שם הנקודה

מיקום:

3 צון מLI11 על הקו המחבר בין LI 11 עם LI15.

פעילות:

מפעילה את הערוץ ומקלה על כאב
מפסיקה שיעול
מווסתת צ'י, מנקזת לחות ומשנה ליחה

סימנים:

• כאב, חוסר תחושה או התכווצות של המרפק וזרוע עליונה, חוסר יכולת להרים את היד, כאבי כתף, מיסוי-רוח(?) עם פחד ובהלה.
• שיעול, קשיי נשימה, הקאות דם.
• סקרופולה, רצון לישון, צ'י מופחת, חוסר יכולת להזיז את ארבעת הגפיים, גוף צהוב עם חום בדרגה נמוכה לסירוגין, מלריה, ראייה מטושטשת, מלאות ולחץ מתחת ללב, פחד ובהלה.

דיקור:

אנכי 1-1.5 צון.

פרשנות:

שילובים:

בקרוב
bottom of page