top of page
Lu-5

הסבר על קבוצות הנקודות

St 1 מֵכַל הדמעות

נקודת מפגש של ערוצי הקיבה עם ערוץ התנועתיות היאנגי (Yang Qiao) והחוצה הקדמי (Ren Mai)

הסבר על שם הנקודה

מיקום:

בקו מרכז האישון בין גלגל העין לבין ארובת העין.

פעילות:

מועילה לעיניים ומפסיקה דמעות
מכבה רוח ומפנה חום

סימנים:

• אדמומיות, נפיחות וכאב בעיניים, דמעות עם חשיפה לרוח, דמעות קרות, דמעות חמות, חסימה ראייתית שטחית, טשטוש ראייה, קוצר ראייה, סחרחורת ראייתית, עיוורון לילה, גירוד בעיניים, עיניים בוהות כלפי מעלה, עוויתות של העפעפיים.
• סטייה של הפה והעין, חוסר יכולת לדבר, חירשות וטינטון.

דיקור:

אנכי 0.5-1 צון.
קונטרה אינדיקציה למוקסה.
שימו לב! אין לדקור נקודה זאת ללא הדרכה קלינית!

פרשנות:

בקרוב

שילובים:

בקרוב
bottom of page