top of page
Lu-5

הסבר על קבוצות הנקודות

Lu 1 בית אוצר שמיימי

נקודת התראה קדמית
נקודת מפגש עם ערוץ הטחול

הסבר על שם הנקודה

נקודה זו היא נקודת המפגש של ערוצי הריאות והטחול, ושמה משקף את מערכת היחסים של הריאות לטחול ולקיבה כ"בית אוצר" לצ'י המרכז (כלומר הצ'י שמגיע מאיברי הטחול והקיבה).
ב-Systematized Canon כתוב:
"צ'י המרכז שוכן בבית החזה [כלומר בריאות]." זה מוסבר באופן מסורתי כהתייחסות לתפקיד הטחול של מיצוי תמצית העיכול (Gu Qi) ושליחה שלו לריאות, שם הוא משולב עם צ'י שמימי (Kong Qi) כדי ליצור את הצ'י המתאסף (Zong Qi) שהוא הבסיס לצ'י שזורם בערוצים (Zhen Qi), ולעובדה שערוץ הריאות מקורו בקיבה: שני ביטויים של אדמה (טחול) שמוליד מתכת (ריאות) בתיאוריית חמשת הפאזות.
LU 1 היא גם נקודת ההתראה (Alarm-MU) של הריאות, נקודות התרה הן מקומות שבהם הצ'י של האיבר המשויך נאסף. צ'י הריאות נאסף בנקודה זו בדיוק כפי שנגבים מיסים בבית האוצר המרכזי.

מיקום:

6 צון לטראלית לקו האמצע, בגובה הרווח הבין צלעי ה-1, כצון מתחת ל-LU 2 ומעט לטרלית.

פעילות:

מפיצה ומורידה צ'י ריאות ומקלה על שיעול וצפצופים.
מסלקת ליחה, מנקה חום, מווסתת את מעברי המים
ומורידה את צ'י הקיבה.

סימנים:

שיעול, שיעול ליחה עכורה, שיעול דם ומוגלה, קוצר נשימה, צפצופים, אסטמה, מלאות בחזה, כאבים בחזה, נשימה עם כתפיים מורמות, תחושת כובד בבית החזה.
צ'י מופחת עם חוסר יכולת לשכב.
חום בחזה, סלידה מקור, צמרמורות, חום והזעה.
חסימה כואבת בגרון, גודש באף, נפיחות של הפנים.
בליעה קשה, הקאות, הקאות חום בכיס המרה, נפיחת בבטן.
כאבי עור, "צ'י חזרזיר רץ" עם כאבי מותניים, זפק, כאבים בגב העליון ובכתף.

דיקור:

אלכסון 20 מעלות  מדיאלי 0.5-1 צון.
זהירות! דיקור עמוק יגרום לקריסת ריאה.

פרשנות:

Zhongfu LU-1 היא נקודת ה-mu הקדמית של הריאות. המושג 'מו' פירושו לאסוף, ונקודות המו הקדמיות הם המקום שבו הצ'י של האיברים מתאסף ומתרכז במשטח הקדמי של הגוף. כמו כל נקודות front-mu, ניא פועלת בעיקר על איבר הריאה ולא ערוץ הריאות. על פי הציר השמימי "הריאה היא החופה של חמשת הזאנג וששת הפו". בתור הזאנג העליון, הריאה מקבלת באמצעות הנשימה את הצ'י הצלול של השמיים (צ'ינג צ'י) באותו אופן כמו שחופה של יער מקבלת את האור והאוויר החיוניים לחיים. באמצעות שאיפה, הריאה מורידה את הצ'י אל הכליות, ובאמצעות נשיפה, הריאה מפיצה צ'י אל פני השטח של הגוף ומוציא פסולת צ'י. לכן נאמר שהריאות שולטות על הנשימה וגם מורידות וגם מפזרות צ'י. תפקודים אלה עלולים להיפגע גם כאשר צ'י הריאות חסר, או כאשר עודף גורמים פתוגניים (אם שנוצרו באופן פנימי או חיצוני) חוסמים את הריאה. השימוש העיקרי של Zhongfu LU-1 היא לנקות עודפים מכל הסוגים מהריאות, בין אם בגלל גורמים פתוגניים חיצוניים (למשל רוח-קור או רוח-חום) שחודרים לאיבר הריאות, או לדיסהרמוניה שנוצרה באופן פנימי (למשל ליחה עכורה או ליחה-חום, סטגנציה של צ'י וכו'). בכל מקרים אלו יהיו קוצר נשימה, שיעול או צפצופים ותחושה מלאה מעיקה של החזה.  לכן נאמר בציר השמימי "הריאה אוגרת את הצ'י... כאשר יש עודף קוצר נשימה ומלאות של החזה עם הפוך פָּנִים". תסמינים אלו יחמירו לעיתים קרובות בשכיבה

שילובים:

• מלאות בית החזה עם התכווצות הוושט: Zhongfu LU-1 ו-Yishe BL-49 • כאבים בחזה: Zhongfu LU-1, Yunmen LU-2, Feishu BL-13, Qimen LIV-14, Yinbai SP-1, Hunmen BL-47 ו-Daling P-7 • נפיחות של הפנים והבטן: Zhongfu LU-1, Jianshi P-5 והגו L.I.-4 • השתנת לילה: Zhongfu LU-1, Guanmen ST-22 ושנמן HE-7 • מלאות בטן, קוצר נשימה עם צליל חרחור: moxa Zhongfu LU-1, Shanzhong REN-17 ושנקה REN-8 • קושי בבליעה: Zhongfu LU-1, Kunlun BL-60, Chengman ST-20, Yuji LU-10 ו-Zhourong SP-20 • התכווצות הוושט, עם קושי בבליעה והקאות: Zhongfu LU-1 ו-Zhongting REN-16
bottom of page