top of page

Ge Gen Tang

Kudzu Decoction
מקור: דיון על נזקי קור (220 לספירה)

פעילות

משחררת את החיצון ושכבת השרירים, ומייצרת נוזלים

סימנים

חום וצמרמורות ללא הזעה, צוואר וגב עליון נוקשים וקשיחים, חיפוי לשון דק ולבן, ודופק צף ומתוח.

זהו סוג אחד של רוח-קור מפלישה חיצונית המשפיעה על הטאי יאנג. המאפיין המבדיל הוא הצוואר והגב העליון הנוקשים והקשיחים, שהופעתם מדומה בטקסט המקור ל"ציפור קטנה המותחת את הצוואר והגב העליון בניסיון לעוף". זה נגרם על ידי רוח-קור, הקושרת את החלק העליון של ערוץ הטאי יאנג ומונעת מהנוזלים להגיע לאזור.

bottom of page