top of page

Cong Qi Tang

Scallion and Prepared Soybean


Ingridients:


פעילות הצמח:

הפורמולה הראשית להפרעות חיצון בשלב המוקדם

pinyin name

latin name

אינפורמציה כללית

Chai Hu

Rx. Bupleuri
Cool, Spicy Herbs that Release the Exterior

Channels: GB, LIV, PER, TB

Properties: Bitter, Spicy, Cool

image.png

Cong Bai

Allii fistulosi Bulbus

חם וחריף, הוא פותח את זרימת הצ'י היאנגי (המגן) בחיצון ומעורר הזעה

Dan Dou Chi

Sojae Semen preparatum

משחרר גם גורמים פתוגניים חיצוניים מהחיצון וגם יאנג צ'י שתקוע בפנים

pinyin name

latin name

אינפורמציה כללית

pinyin name

latin name

אינפורמציה כללית

pinyin name

latin name

אינפורמציה כללית

pinyin name

latin name

אינפורמציה כללית

pinyin name

latin name

אינפורמציה כללית

image.png

פעילות

פותחת את זרימת הצ'י היאנגי (המגן) בחיצון ומעורר הזעה

סימנים:

פרשנות:

זוהי פורמולה די ניטרלית שלא תייבש או תפגע בנוזלים. היא שימושית לטיפול במצבי חיצוני מתונים, במיוחד אלה עם כאבי ראש ואף גדוש. מבחינה היסטורית, זו בהחלט היתה פורמולה פופולרית מאוד בקרב רופאים מובילים הקשורים לזרם הפתוגנים החמים, כגון Ye TianShi ו-Wang Shi-Xiong. רופאים אלו המליצו על כך למחלות חום הנובעות הן שנדבקו לאחרונה והן פתוגנים אורבים. בצל ירוק ומרתח סויה מוכן מתאים במיוחד לשלב מוקדם של פלישה חיצונית, כאשר זה קשה לשפוט אם מתמודדים עם הצטננות נזק או מחלת פתוגן חם. למרות שהנוסחה הבסיסית מכילה רק שני מרכיבים פשוטים, ההשפעה המשולבת שלהם מספקת עוצמה משמעותית. בהתאם לכך, הרופא משושלת צ'ינג פיי בו-שיונג, שהעדיף שימוש בנוסחאות עדינות כאלה בכל מקום אפשרי, ציין:" [נוסחה זו] טובה במיוחד בשחרור החיצוני ופתיחת החסימה של היאנג. אל תזניח את השימוש בו רק כי [הוא מורכב] מעשבי תיבול עם טעם עדין."
חום קל וצמרמורות קלות ללא הזעה, כאב ראש, אף סתום, חיפוי לשון דק ולבן ודופק צף. זהו השלב המוקדם ביותר של רוח קור או הפרעת רוח-חום. הריאות שולטות בחיצון כמו גם בעור ובמעברי האף. כשרוח קור או רוח חום תוקפת את הריאות ישירות, הסימפטומים הראשוניים הם חום וצמרמורות, אינדיקציה לכך שהצ'י המגן וההשפעות הפתוגניות נאבקות. כתוצאה מכך, הצ'י המגן אינו יכול למלא את תפקידו הרגיל של חימום החיצון, מה שגורם לצמרמורות; בינתיים, התקיעות של צ'י יאנגי בחיצון מוביל להצטברות של חום, ובכך לחום מדיד. מכיוון שזה השלב המוקדם ביותר של ההפרעה, כל הסימנים והתסמינים הם מתונים.

Cong Qi Tang

Scallion and Prepared Soybean

image.png

מרכיבים ופעילות:

Cong Bai

Allii fistulosi Bulbus

חם וחריף, הוא פותח את זרימת הצ'י היאנגי (המגן) בחיצון ומעורר הזעה

פעילות

פותחת את זרימת הצ'י היאנגי (המגן) בחיצון ומעורר הזעה

סימנים:

חום קל וצמרמורות קלות ללא הזעה, כאב ראש, אף סתום, חיפוי לשון דק ולבן ודופק צף. זהו השלב המוקדם ביותר של רוח קור או הפרעת רוח-חום. הריאות שולטות בחיצון כמו גם בעור ובמעברי האף. כשרוח קור או רוח חום תוקפת את הריאות ישירות, הסימפטומים הראשוניים הם חום וצמרמורות, אינדיקציה לכך שהצ'י המגן וההשפעות הפתוגניות נאבקות. כתוצאה מכך, הצ'י המגן אינו יכול למלא את תפקידו הרגיל של חימום החיצון, מה שגורם לצמרמורות; בינתיים, התקיעות של צ'י יאנגי בחיצון מוביל להצטברות של חום, ובכך לחום מדיד. מכיוון שזה השלב המוקדם ביותר של ההפרעה, כל הסימנים והתסמינים הם מתונים.

פרשנות:

זוהי פורמולה די ניטרלית שלא תייבש או תפגע בנוזלים. היא שימושית לטיפול במצבי חיצוני מתונים, במיוחד אלה עם כאבי ראש ואף גדוש. מבחינה היסטורית, זו בהחלט היתה פורמולה פופולרית מאוד בקרב רופאים מובילים הקשורים לזרם הפתוגנים החמים, כגון Ye TianShi ו-Wang Shi-Xiong. רופאים אלו המליצו על כך למחלות חום הנובעות הן שנדבקו לאחרונה והן פתוגנים אורבים. בצל ירוק ומרתח סויה מוכן מתאים במיוחד לשלב מוקדם של פלישה חיצונית, כאשר זה קשה לשפוט אם מתמודדים עם הצטננות נזק או מחלת פתוגן חם. למרות שהנוסחה הבסיסית מכילה רק שני מרכיבים פשוטים, ההשפעה המשולבת שלהם מספקת עוצמה משמעותית. בהתאם לכך, הרופא משושלת צ'ינג פיי בו-שיונג, שהעדיף שימוש בנוסחאות עדינות כאלה בכל מקום אפשרי, ציין:" [נוסחה זו] טובה במיוחד בשחרור החיצוני ופתיחת החסימה של היאנג. אל תזניח את השימוש בו רק כי [הוא מורכב] מעשבי תיבול עם טעם עדין."
bottom of page