top of page

היסטוריה

פרה-היסטוריה ושושלת שְׂיָה

image.png

גולגולת משוחזרת של איש פקין

סין היא אחת מארבע התרבויות העתיקות בעולם; הגילוי הקדום ביותר שנחשף של אדם הוא "איש הפקינג", שחי באזור ג'וקודיאן ליד בייג'ינג לפני 600,000 שנה. "איש הפקינג" היה מסוגל ללכת זקוף ולהשתמש בכלים פשוטים בנוסף לדעת איך להבעיר אש.

לפני עשרת אלפים שנה החלה התקופה הניאוליתית בסין העתיקה. היא התאפיינה בקהילות שטיפחו אורז ודוחן. כלי חקלאות נמצאו בשרידי חמודו ביויאו, מחוז ג'ג'יאנג. כמו בקהילות עתיקות רבות אחרות, הסינים המוקדמים התיישבו סביב נהרות. בעידן הניאוליתי של סין, לנהר הצהוב (מרכז וצפון סין) ונהר היאנגזי (דרום ומזרח סין) היה תפקיד מרכזי בקיומן של קהילות אלו ובסופו של דבר בעליית השושלות הסיניות. התרבות הניאוליתית הקדומה ביותר שהתגלתה בסין הייתה תרבות היאנגשאו (5000-3000 לפני הספירה) שהתקיימה לאורך הנהר הצהוב. כמו כן, תרבות הליאנג-זו? (3400-2000 לפנה"ס) הקדימה את עליית העליונות הפוליטית של שושלת שיה. הראשונה מבין השושלות הסיניות.

image.png

קערה מהעידן הניאוליתי בסין

עדויות לשיטפון בשושלת שיה

עדויות לשיטפון בזמן שושלת שיה

בין אם מיתוס או לא, שושלת שיה הוקמה על ידי יו הגדול (大禹). זה התחיל עם מנהיג שבט, שון, שהזמין את שרו, יו, לשלוט בשיטפונות של הנהר הצהוב. כדי למנוע את ההשפעות המזיקות של השיטפון, החליט יו לא לבנות סכרים. במקום זאת, הוא חילק את הנהרות באמצעות מערכת תעלות המגבילה את כוחותיהם תוך כדי השקיה. יו הצליח למנוע את המבול, ואיפשר את השגשוג והצמיחה של גידולי חווה. (8x?)

 

הודות לעבודתו של יו הגדול וליכולתו למנוע מהשטפונות להרוס את יבולי החווה, השקיה וכתוצאה מכך החקלאות שגשגו בתקופת השושלת.

שושלת שיה ייצרה עבודת מתכת מתוחכמת. ברונזה שימשה לאמנות ולנשק. זה גם שיחק תפקיד מכריע בפולחן האבות. האומנות הועברה מאוחר יותר לשושלת שאנג, שם היא התקדמה להפליא.

בעוד שקשה להוכיח את קיומה של שושלת שיה, אין להכחיש את גלי החדשנות וההתקדמות התרבותית שבאו בעקבות השושלת. שושלת שיה הייתה בהחלט שלב אבולוציוני בין התקופה הנאוליתית המאוחרת לבין תחילתה של הציוויליזציה האורבנית הסינית הטיפוסית עם עלייתה של שושלת שאנג.

bottom of page